Cymryd Rhan

I rannu â ni eich straeon am gigs Casnewydd neu holi am gyfrannu at gasgliad Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd, cysylltwch ag Amy neu Glen drwy’r ffurflen gysylltu isod neu drwy e-bost neu ffôn.

Mae Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data 2018 yn rhoi’r hawl i unigolion fynd at wybodaeth amdanyn nhw eu hunain. I fynd at y wybodaeth amdanoch chi sydd gan Gasglu Roc a Winding Snake Productions felly, cysylltwch ag rock@windingsnake.com.

Dyma ragor am y Rheoliad (GDPR) : https://ico.org.uk/about-the-ico/what-we-do/legislation-we-cover/general-data-protection-regulation/